♥♥♥ishlibidish♥♥♥

سلام بهونه قشنگ من برای زندگی

اره بازم منم همون دیوونه همیشگی

فدای مهربونیات چه میکنی با سرنوشت

دلم برات تنگ شده بود این نامه رو واست نوشت

حال منو اگه بخوای رنگ گلای قالیه

جای نگاهت بدجوری تو صحنه چشمام خالیه

 

یکشنبه بیست و هشتم آبان 1391| 17:33 |sohi| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

همه بدانند..!! کسی را دارم ، که آنقدر برایم کسی هست که، نگاهم دنبال کسی نیست... و این را هزاران بار فریاد میزنم که کسی به چشمانم نمی آید... هیچ نگاهی دلم را نمی لرزاند!! تنها یک نفر هست که همانند گنجینه ای گرانبها در دلم جای گرفته!! . . انسان که سهل است، وجودش را به دنیا هم نمی دهم!!
چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393| 17:41 |sohi| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-


دلم یه اتفاق خوب میخواد

دل تنگم

دل تنگ خیلی چیزاااااااااااااااااااااا  :(((((((((((((

پنجشنبه هشتم اسفند 1392| 1:46 |sohi| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-


هــر قلـبی "دردی" دارد ...

فقــط نحوه ی ابراز آن متــفاوت است!

برخــی آن را در چشــمانــشان پنــ ـهــان می كنند و

برخــی در لبــخنـدشان...

پنجشنبه هشتم اسفند 1392| 1:40 |sohi| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

دستانم را

حصاری می کنم برایت

حصاری از عشق

حصاری از بوسه

تا آنجا که نتوانی جهان را

بی عشق من ببینی

جمعه دوم اسفند 1392| 3:27 |sohi| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

دلــــــــــــــم گرفته  :((((((((

سه شنبه بیست و دوم بهمن 1392| 3:41 |sohi| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-


هرچه لباس میپوشم افاقه نمیکند.... "نبودنت" کنارم زمستان سختیست...

جمعه هجدهم بهمن 1392| 4:26 |sohi| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-


عشــق


همین خنده های ساده ی توست


وقتی با تمام غصه هایت میخندی


تا از تمام غصه هایم


رها شوم

چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392| 3:52 |sohi| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

این روزهــــایم به تظاهر می گذرد

تظاهر به بی تفاوتی،

تظاهر به بی خیـــــالی،

به شادی،

به اینکه دیگــــر هیچ چیز مهم نیست

اما . . .

چه سخت می کاهد از جانم این "نمایش"

چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392| 3:39 |sohi| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

آغوشـــــــــــــ تـــــــــــــو

سرزمینــــــــــــــــ منــــــــ استــــــــــ

چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392| 2:49 |sohi| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

وَقـتیـــ کِنـــارَمیـــ ❤ـــ ،

جــــایــیـــــ بـَــــرای ِ هیــچ شِتـابـیـــ ـــ نـیستـ ـــ ✗..

مَقـصَـــ✔ـــد ،

هَمـــــینـــ حُضـــ ـــور ِ مـَـــ✿ـن و تـُـ✿ــوسـتـــــــ

چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392| 2:48 |sohi| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

یادم باشد بگویمت :


        دیگر از آن لبخند ها آن هم ناگهانی نثار چشمان بیقرارم نکنی...  


    دلم ...    

   

                                                     طاقت این همه عاشقی را ندارد...!!!  

چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392| 2:47 |sohi| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-


هوایت که به سرم می زند

دیگر در هیچ هوایی،

نمی توانم نفس بکشم!

عجب نفس گیر است

هوای بــی تــــــــــــــو!

چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392| 2:45 |sohi| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

مـــــن اگــر عــروســـ تــــــــــو باشـم...


دیـــگـر هــــــــــیچ لبــاسـیــــ برازنـــــده ی انـــدام مـــــن نـخـواهــــد بــــود!


آغــــــــــــــوشــــ تـو تـــمامــ قــد مــن را در بــــــر خواهــــد گرفتـــــ...


نـــه حـــریریـــــــ نـه یراقیــــــــ نــه دکمـــــهـ ای...


و نــــه هــــیـــچ و هـــــــــــــــیـــــچ!


آنچــــه هــــــستـ تمـــــامـــ مـــردانـــگــــــی تــــو استــــــــــــ


کـــــه


تــــن پــــوشـــــ و نگـــــیـــنـــ زنــــــانـــــگـــــــی مــــنــــــــــ اســـــــــتـــــــــ.....!

چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392| 2:44 |sohi| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ
ﺧﻴﻠﻲ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ
ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﻱ ﺧﺪﺍ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ
ﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ
ﺩﺳﺖ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ
ﺁﻏﻮﺵ ﺑﺎ ﺁﻏﻮﺵ
ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ
ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﺗﺎ ﻧﺎﻛﺠﺎ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ....
ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ.......
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﮔﺮﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﻲ ﻟﺮﺯﺍﻧﺪ....
ﻓﺮﻕ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺩ...
ﺁﻏﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﺴﺖ
ﺑﺎ ﺁﻏﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺣﺘﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻭﻟﻲ پر از آرامش ﺍﺳﺖ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ...
ﻓﺮﻕ ﻫﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻲ پرﺳﻲ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﻱ؟
ﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺁﺭﻩ ...
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻲ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ
ﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ : ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ...
ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻲ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﻱ؟
ﻭ ﺳﻜﻮﺕ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ...ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ...ﻟﺒﺨﻨﺪﻱ ﻣﻴﺰﻧﺪ...
ﻭ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻲ...
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻲ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ؟
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ : ﻳﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﻭﻟﻲ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ!....
ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ....
ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﻱ ﺧﺪﺍ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ...
ﻓﻘﻂ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎ ﺭﺍ ﻛﺠﺎﻱ ﺩﻟﺖ... ﻛﺠﺎﻱ
ﺯﻧﺪﮔﻴﺖ ....ﺑﮕﺬﺍﺭﻱ...~

یکشنبه بیست و چهارم آذر 1392| 1:54 |sohi| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

ﯾﻪ ﺯﻥ ﺑﻬﺖ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺪﻩ ...

ﺍﺯﺕ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ...

ﺣﺴﻮﺩﯾﺶ ﮐﻼﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ...

ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺵ !!

ﭼﻮﻥ ﻋﺎﺷﻘﺘﻪ ...

ﺩﺍﺭﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻪ ...

ﺍﻣﺎ ﻭﺍﯼ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ...

ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻪ ...

ﺍﻭﺝ ﮔﯿﺮﺩﺍﺩﻧﺶ ﺑﺸﻪ ﯾﻪ ﮐﻠﻤﻪ :

ﻫﺮ ﺟﻮﺭ ﺭﺍﺣﺘﯽ ......
ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻝ ﮐﻨﺪﻩ ...

ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱِ ﺧﻄﺮ ...

یکشنبه بیست و چهارم آذر 1392| 1:35 |sohi| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

وقتی‌ کســـی‌ رو پیدا کردی ؛
که کنارش بدون هیچ دلــــــــیلی ...
فقط به خاطر اینکه کنارشـــی
خوشحـــــــــــــــالی‌ ....
دیگه به درک که بقیــه چی‌ میگن !
تا هســـت کنارش بــاش ؛
و از کنار هم بودن لذت ببرین ..

یکشنبه بیست و چهارم آذر 1392| 1:32 |sohi| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

گرمای من از توست
گویی خورشیدم تو هستی

چهارشنبه بیستم آذر 1392| 1:22 |sohi| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

یکـــــــ حبه قنــــــد ،

درفنجـــان قهـــوه ی تلخـــــــ ..

شیرین نمیشـــود ..

دو حبه قنــــد ،

در فنجـــــان قهــــــوه ی تلخـــــــــ ..

شیرین نمیشــــود .....

سه حبـــه ، چهار ، پنج ..

.

.

اصلاً تو بگــو یک دنیـــــــــا قنـــد ،

در این دنیای تلخــــــــ ،

نه ..

اگـــر تــو نباشــــی فالِ این زندگــــــــــی ،

شیرین نمیشـــــود … !

چهارشنبه بیستم آذر 1392| 1:17 |sohi| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

زمستان را باور نکن...
هوا بی "تو"
سردتر از این حرفهاست

چهارشنبه بیستم آذر 1392| 1:4 |sohi| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

باران که میبارد، دلم برایت تنگ تر میشود...
راه می افتم...
بدون چتر...
من بغض میکنم...
آسمان گریه

چهارشنبه بیستم آذر 1392| 1:2 |sohi| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

ﮐﺎﺵ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﻭﯾﻢ
ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ؛
ﮐﻪ ﺭﻭﯾﺶ ﺧـﺪﺍ ﻧـﻮﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷـــﺪ :
ﭘــﺎﯾــﺎﻥ ﺗﻤــــﺎﻡ ﺩﻟﺘﻨﮕـــﯽ ﻫــﺎ !!!

چهارشنبه بیستم آذر 1392| 0:52 |sohi| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

مبادا "گرفته" باشی،
که شهری را به نماز آیات وامیدارم!!!

چهارشنبه بیستم آذر 1392| 0:51 |sohi| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-


خوش به حال آسمون که هروقت دلش میگیره بی بهونه می باره ... به کسی توجه نمی کنه ... از کسی خجالت نمی کشه ... می باره و می باره و ...اینقد می باره تا آبی بشه ... آفتابی شه!!... کاش ... کاش می شد مثل آسمون بود... کاش می شد وقتی دلت گرفت اونقدر بباری تا بالاخره آفتابی بشی ... بعدش هم انگار نه انگار که بارشی بوده ... انگار نه انگار که غمی بوده ... همه چیزفراموشت بشه !!! ....  (((کـــاش مــی شـــد)))

شنبه شانزدهم آذر 1392| 1:37 |sohi| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

نه اینکه بی تو نخندم ..... نه ...

اما به خدا تمام این خنده های خام بی خیال ...!!

به یک تبسم کوتاه تو نمی ارزند ...!!!

که من و این دل درمانده ..... چشم به راه آمدنت ایستاده ایم ....!!!

حالا هنوز ... هر روز  ..... کنار خیال تو ......

در سایه ی صدای زنگ در..... می ایستیم ...

دل به دامن رویای محال میدهیم ...

و تو را در سیاهی های انتظار می بینیم....

که با لباس به رنگ بنفشه های بنفش ...!!!

به سمت پسکوچه های پرسه و پروانه میروی ...!!!

نه اینکه بی تو نخندم ..... نه .....

اما به ندیدن نگاه مقدس ات قسم ....

تمام خطوط این خنده های  محال ....

با رگبار گریه های شبانه ام ...

از رخساره ی خسته و خیس ام پاک می شوند ...!!!

نه اینکه ....!!!  نه .......!!!

که گاه لبخند من و تو بسیار غمگین تر از هزار غم دیگر است ....!!!

بسیار غمگین تر از هزار غم دیگر است ...!!

یکشنبه دهم آذر 1392| 3:59 |sohi| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

ﻋﺸــــــــــﻖ 


 ﻓﻘﻂ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ ...


ﻓﻘﻂ ﺣﺮﻑ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ... .


ﻓﻘﻂ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﯿﺴﺖ ... ...ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ...


ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷـــﻢ ...ﺗــــــــــــﻮ


 ﻋﺎﺷـﻘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﯽ ...

ﻋﺸـﻖ ﯾﻌﻨﯽ


 ﻣــــــﻦ ﻭ ﺗــــــــــﻮ ...


ﻣﺎﻭﺭﺍﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫــــــﺎ ...

دوشنبه چهارم آذر 1392| 3:29 |sohi| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

یعنی میشـــــــه ..
 

یه روز تو آغوش تـــــــو بیدار بشم ؟؟


 بعد خوابالو نگات کنم ببینم

 دراز کشیدی داری منو نگاه میکنی .....

اولش باورم نشه ..

فکر کنم هنوز خوابم ..

هی چشمامو بمالمو باز و بسته کنم ..

بعد ببینم داری بهم لبخند میزنی ...

بعد بگی :

صبح بخیر عروس خانم خوشگل من

 دیدی آخر سر مال خودم شدی ..

منم محکم بغلت کنم و بگم

 عاشـــقتم مرد دوست داشتنی من

یعنی میشـــــــه ؟؟
 
 
Photo: ‎یعنی میشـــــــه ..
یه روز تو آغوش تـــــــو بیدار بشم ؟؟

بعد خوابالو نگات کنم ببینم
دراز کشیدی داری منو نگاه میکنی ..
اولش باورم نشه ..
فکر کنم هنوز خوابم ..
هی چشمامو بمالمو باز و بسته کنم ..
بعد ببینم داری بهم لبخند میزنی ..
بعد بگی :
صبح بخیر عروس خانم خوشگل من
دیدی آخر سر مال خودم شدی ..

منم محکم بغلت کنم و بگم
عاشـــقتم شوهر دوست داشتنی من

یعنی میشـــــــه ؟؟‎
 
دوشنبه چهارم آذر 1392| 3:21 |sohi| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

همین مسیر را مستقیم بروی می رسی به دو راهی ، یک راه به من ختم می شود ، آن دیگری به ختمِ من

جمعه هفدهم آبان 1392| 14:24 |sohi| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

همانطور که دیگر شلوار پاره نشانه فقر نیست! سکوت هم نشانه ی رضایت نیست

جمعه هفدهم آبان 1392| 14:22 |sohi| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

دلـــــــــــــم،
پُــر از زَخـــــــــــــم هایی ست
که قرار است وقتی بـــــُـــــزرگ شدم
فراموشــشان کــنم . ...

پنجشنبه شانزدهم آبان 1392| 0:47 |sohi| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

ϰ-†нêmê§